Bất Bạo Động Đồng Nghĩa Với Độc Tài Cộng Sản Muôn Năm! Người Việt Phải Hành Động Để Tự Cứu Mình! Đừng Trông Chờ Bất Kỳ Ai. Blog hoạt động từ ngày 28 tháng 2 năm 2.012

Giới Thiệu Các Chương Sách Trong Bộ Hồi Ký Hành Trình Người Đi Cứu Nước

Bạn có biết ông, bà tỉ phú nào nắm trong tay một tài sản lớn và nhiều hơn tài sản dân tộc?

Bạn có biết ông, bà tỉ phú nào sau khi làm giàu cho cá nhân và gia đình, họ có còn nghĩ ra và tìm cách thực hiện để giúp người dân trong xã hội có cuộc sống sung túc??

Nếu mỗi người trong chúng ta biết sử dụng quyền làm chủ và khai thác tài sản dân tộc để tạo điều kiện giúp đỡ từng gia đình người Việt có cuộc sống đủ ăn, và rồi giàu có, cũng như giúp cho đất nước ta cường thịnh thì chúng ta sẽ là vị tỉ phú đặc biệt đứng trên các tỉ phú!!

Nếu chúng ta cứ loay hoay với thái độ tự đắc trong cái ao tù phe nhóm thì không những chúng ta không lớn được mà lại teo dần theo thời gian!!!

Ngày 6/3/2014
Phạm Hoàng Tùng.Hồi Ký Kháng Chiến
“Bí Mật Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh”

HÀNH TRÌNH
NGƯỜI ĐI CỨU NƯỚC

Đầy Máu và Nước Mắt!!!

viết bởi

Kháng Chiến Quân

Phạm Hoàng Tùng
Cuộc đối đầu giữa 240 Kháng Chiến Quân
và 1 trung đoàn Việt Cộng
tại biên thùy Thái - Lào - Cam Bốt - Việt:
100 Kháng Chiến Quân hy sinh.

Xin được gửi nén hương lòng đến các anh!!!
Ấn bản 2 có hiệu chính và tăng bổ

Nhà xuất bản Tân Văn
Tokyo - Japan, 2007

Hồi Ký Kháng Chiến
HÀNH TRÌNH NGƯỜI ĐI CỨU NƯỚC
Phạm Hoàng Tùng

Bản quyền © 2006 thuộc các tác giả và nhà xuất bản Tân Văn / Mekong Center. Bản quyền trên toàn thế giới. Cấm sao chép dưới bất cứ hình thức nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản.

Copyright © 2006, 2007 by authors and Tan Van / Mekong Center Publisher. World rights reserved. No part of this book may be duplicated in any way without written consent.

Nxb Tân Văn/Mekong Center. Ấn bản 1: 2006, ấn bản 2: 2007.
Tan Van/Mekong Center. 1st edition in 2006, 2nd edition in 2007.

In tại Select Graphic Printing, Hoa Kỳ     Printed by SGP in the U.S.A.
Bìa và hình: Phạm Hoàng Tùng - Đỗ Thông Minh 
Cover and pictures by Pham Hoang Tung - Do Thong Minh.
Đánh máy & trình bầy: Phạm Hoàng Tùng - Đỗ Thông Minh
Typewriting & layout: Pham Hoang Tung - Do Thong Minh

T140-0004 TOKYO-TO, SHINAGAWA-KU,
MINAMI SHINAGAWA 3-6-3  SASE BLDG. 3F, JAPAN.
Điện thoại: 81-3-5742-2168 (w), & điện thư: 81-3-5742-2170 (w)
Điện thoại & điện thư: 81-3-3799-1763 (h)
Điện tử thư (e-mail): dothongminh2001@yahoo.com
Địa chỉ trang nhà: http://www.mmjp.or.jp/mekongcenter
     - Đại diện phát hành: Nhà Sách Tự Lực
14318 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92683, U.S.A.
Điện thoại: 1-714-531-5290, 1-714-893-3446

Với độc giả từ ngoài Hoa Kỳ, chỉ nhận Mỹ Kim tiền mặt hay Lệnh Phiếu Quốc Tế Bưu Điện (Postal International Money Order)


Mục Lục


Lễ Công Bố Cương Lĩnh Chính Trị
 ngày 8/3/1982 tại khu chiến.

- Cuốn 1/2 -

Niên Biểu
Giới Thiệu                                              
Lời Tựa: Tôn Trọng Sự Thực                                                       
    Phần I: Cụt Lối - Tìm Đường  
                  
- CHƯƠNG 1:    Tình Nhà. Miền Nam Sụp Đổ Bi Hùng! Sự Sụp Đổ Rất Cần Thiết Để Khai Tử Chế Độ Miền Nam Bị Khuynh Loát Bởi Thành Phần Lãnh Đạo Không Trong Sạch, Không Xứng Đáng. Và Để Lịch Sử Soi Rọi Chân Tướng Độc Tài Bạo Trị Của Chế Độ Đảng Quyền Hà Nội
                    
- CHƯƠNG 2:    Ra Đi. Vượt Thoát Khỏi Việt Nam Thống Nhất Dưới Ách Chuyên Chế Tập Trung Kết Hợp Lý Thuyết Chuyên Chính Vô Sản   
                          
- CHƯƠNG 3:    Vượt Biên Qua Cam Bốt Lần Thứ 1, 1982. Di Ảnh “Thiên Đường!!!” Khmer Đỏ - Polpot. Chế Độ Cộng Sản Không Phải Mùa Xuân - Chính Là Địa Ngục Trên Trái Đất  

- CHƯƠNG 4:    Thời Gian Sống Tại Cam Bốt. “Tình Đồng Chí?” Tương Tàn!!! Điềm Gở Báo Hiệu Rạn Vỡ Toàn Diện Khối Đoàn Kết Vô Sản Quốc Tế  
            
              Phần II: Trại Tị Nạn Sikhiu - Thái Lan, 1983.
- Bối Cảnh Lực Lượng Kháng Chiến Đông Dương -
Một Nền Tảng Chính Trị Mới?
Cho Dân Tộc Việt Nam Nhân Ái Ưa Chuộng 
Tự Do - Hòa Bình

- CHƯƠNG 5:    Trại Tị Nạn Sikhiu. Thực Trạng Đời Sống Người Việt Trong Một Trại Tị Nạn Tránh Họa Độc Tài Hà Nội. Hãy ''Chửi'' Chính Mình!- Một Phê Phán Triệt Để Hiện Thực Xã Hội Việt Nam Hiện Đại
                     
- CHƯƠNG 6:    Liên Lạc Và Tham Gia Hoạt Động. Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam Trong Trại Sikhiu. Hoài Bảo Cao Đẹp Về Một Tân Quốc Gia Việt Nam Tự Do Trong Tương Lai. Một Nền Tảng Chính Trị Mới? Cho Dân Tộc Việt Nam Nhân Ái Ưa Chuộng Tự Do - Hòa Bình      

- CHƯƠNG 7:    Rời Trại Tị Nạn. Tự Nguyện Tham Gia Mặt Trận Tại Khu Chiến. Bài Thơ “Phản Chiến” Của Bùi Minh Quốc – Nhà Thơ Đối Kháng Chế Độ Đảng Quyền                
Phần III: Khu Chiến Hoàng Cơ Minh, 1984

- CHƯƠNG 8:    Đường Vào Khu Chiến     
                 
- CHƯƠNG 9:   Đêm Đầu Tiên Trong Lòng Khu Chiến. Đọc Lời Giới Thiệu Tập Hồi Ký Của Tác Giả Trần Vàng Sao - Người Đã Bỏ Phố Thị Miền Nam, Lên Rừng, Vào Khu Chiến, Ở Thập Niên 1960, Cùng Bao Đổ Vỡ Nhận Thức Về Cuộc Cách Mạng!!!             

Phần IV: Kháng Chiến Quân Việt Nam!!!

- CHƯƠNG 10:  Huấn Luyện Quân Sự. Thời Kỳ Huấn Luyện Tại Tiền Đồn Hải Vân                  

- CHƯƠNG 11:  Giáo - Vũ Khí Đầu Tiên Của Kháng Chiến Quân 
                                         
- CHƯƠNG 12:  Tiền Đồn Bạch Mã - Nơi Được Gặp Chiến Hữu Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh Lần Đầu Tiên Trong Khu Chiến 
                        
- CHƯƠNG 13:  Đi Tải 

- CHƯƠNG 14:  Căn Cứ 84 Hay Còn Gọi Là Căn Cứ Bình Thủy - Một Hậu Trạm - Tiền Trạm Trong Khu Chiến Hoàng Cơ Minh
     
- CHƯƠNG 15:  Lễ Trao Súng   
                        
- CHƯƠNG 16:  Căn Cứ 81 - Bản Doanh Của Khu Chiến. Chiến Hữu Lê Hồng Tức Đặng Quốc Hiền, Tư Lịnh Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến
      
- CHƯƠNG 17:  Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến
                  
- CHƯƠNG 18:  Lễ Tuyên Thệ Trước Khi Rời Căn Cứ 81 Để Về Làm Việc Cho Đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến Tại Căn Cứ 83        
                    
Phần V: Đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến

- CHƯƠNG 19:  Đường Về Căn Cứ 83. Chiến Hữu Dương Văn Tư, Tư Lịnh Phó Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến.                        
- CHƯƠNG 20:  Căn Cứ 83. Nơi Đặt Đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến. Lần Đầu Tiên Gặp Anh Ngô Chí Dũng, Một Thành Viên Sáng Lập Tổ Chức Người Việt Tự Do Ở Nhật Bản Vào Tháng 11/1975 - Và Nhạc Sĩ Trần Thiện Khải Tức Trần Khánh                               

- CHƯƠNG 21:  Đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến. Nơi Ở, Làm Việc Của Chiến Hữu Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh. Đặc Công Việt Cộng Đột Kích Tiền Đồn Hải Vân. Hãy Nhớ Lại “Lời Mẹ Dặn” Của Nhà Thơ Bất Tử - Phùng Quán 
           
                                               Phần VI: Dời Căn Cứ

- CHƯƠNG 22:  Bỏ Căn Cứ 83. Rút Về Căn Cứ Mới Lập: Căn Cứ 27. Một Hệ Quả Tiêu Cực Từ Sự Chia Rẽ, Đổ Vỡ Ở Thượng Tầng Lãnh Đạo MT - Căn Bịnh Trầm Trọng Của Phe Quốc Gia Chống Cộng!                    
               
- CHƯƠNG 23:   Tham Dự Khóa Quân Chính 2 Ở Căn Cứ 81. Chiến Hữu Tư Lịnh Đặng Quốc Hiền Tức Lê Hồng Mất Tại Khu Chiến? Một Hành Động Thanh Trừng Nội Bộ? Bác Sĩ Nguyễn Hữu Nhiều, Ông Là Ai? Đã Bị Định Đoạt Số Phận Như Thế Nào!? Định Mệnh Đen Tối Đã Dành Cho Lưu Tuấn Hùng 

Phần VII: Đông Tiến I

- CHƯƠNG 24:   Các Đợt Kháng Quản Xâm Nhập. Sức Tàn Phá Của Giặc Nội Tuyến. Hậu Quả Trầm Trọng Sau Các Đợt Kháng Quản!!! Danh Sách Cán Bộ Kháng Quản. Đời Sống Buồn Thảm Trong Khu Chiến Của Ông Nguyễn Thế Minh, Chủ Tịch Mặt Trận Quốc Gia Việt Nam, Khi Liên Kết Với Mặt Trận Hoàng Cơ Minh!
                     - Cuốn 2/2 -

- CHƯƠNG 25:   Chiến Dịch Đông Tiến I. Tư Lịnh Phó Dương Văn Tư Và Quyết Đoàn Trưởng Huỳnh Trọng Hà Chỉ Huy Chiến Dịch. Những Kháng Chiến Quân Anh Hùng Hơn Tráng Sĩ Kinh Kha! Hậu Quả Trầm Trọng Của Chiến Dịch!!! Danh Sách Kháng Chiến Quân Tham Dự Đông Tiến I     

- CHƯƠNG 26:   Gia Nhập Việt Tân. Nghe Nhà Văn Võ Hoàng Giới Thiệu Về Đảng Việt Tân Và Được Chiến Hữu Trần Khánh Tức Nhạc Sĩ Khu Chiến Trần Thiện Khải Kết Nạp Vào Đảng Việt Tân. Chủ Trương “Đảng Hóa” Mặt Trận. Dữ Kiện Về Đảng Việt Tân Từ Khu Chiến Ra Tới Hải Ngoại                                          
Phần VIII: Công Tác Trong Lực Lượng Võ Trang

- CHƯƠNG 27:   Rời Đài Việt Nam Kháng Chiến. Lý Do Xin Ngưng Làm Việc Ở Đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến. Về Nhân Vật Ngô Chí Dũng - Một Thành Viên Sáng Lập Tổ Chức Người Việt Tự Do Ở Nhật Bản Sau Ngày 30/4/1975 - Người Không Chết, Không Bị Bắt, Vì Không Tham Dự Các Chiến Dịch Đông Tiến. Nhưng Cũng Không Thấy Xuất Hiện Ở Hải Ngoại Sau Khi Đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến Không Còn Hoạt Động Trên Đất Thái!?    
  
- CHƯƠNG 28:   Công Tác Trong Lực Lượng Võ Trang. Chiến Hữu Trương Ngọc Ny, Một Trong Những Người Hùng Ở An Lộc 1972 - Năm 1986, Là Căn Cứ Trưởng Kiêm Quyết Đoàn Trưởng 7686 Trong Khu Chiến Hoàng Cơ Minh             

Phần IX: Chiến Dịch Đông Tiến 2 Lần 1
        Tháng 9/1986     

- CHƯƠNG 29:   Chiến Dịch Đông Tiến II Khởi Động Lần 1. Lễ Ban Quân Lệnh Trước Ngày Lên Đường. Đội Hình Chiến Dịch - Quân Ta Xuống Núi. Không Vượt Sông Mekong Được - Thất Bại. Trở Về Lại Rừng Núi Thái - Lào. Nhận Xét Về Thất Bại Của Chiến Dịch Đông Tiến II Lần 1     

- CHƯƠNG 30:   Sinh Hoạt Trong Thời Kỳ Đóng Quân. Chờ Đông Tiến II Lần 2 Từ Tháng 9/1986 Đến Tháng 7/1987. Ăn Tết Dã Ngoại. Việc Tử Hình 2 Kháng Chiến Quân Trần Tuyết Ánh Và A Hứng. Làm Báo - Viết Văn Trên Núi 
        
Phần X: Chiến Dịch Đông Tiến 2 Lần 2
Hạ Tuần Tháng 7/1987

- CHƯƠNG 31:   Chiến Dịch Đông Tiến II Khởi Động Lần 2. Đội Hình Chiến Dịch. Chuyển Quân Đến Bờ Sông Mekong. Vượt Sông Mekong. Trận Đụng Độ Đầu Tiên. Trận Đánh Thứ Nhì Gây Thương Vong Cho Hai Phía. Đường Dài Chiến Dịch - Lịch Sử -  Bi Hùng  
            
- CHƯƠNG 32:   Chiến Dịch Đông Tiến II Kết Thúc. Ngày 28/8/1987 - Tin Dữ. Cái Chết Của Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh. Toàn Ban Lãnh Đạo Mặt Trận Tự Sát!!! Danh Sách Kháng Chiến Quân Chết - Bị Bắt Làm Tù Binh. Chiến Dịch Đông Tiến III, Đào Bá Kế Chỉ Huy Chiến Dịch                                            
- CHƯƠNG 33:   Trại Tù - Tìm Tự Do                          
- CHƯƠNG 34:   Đảng Việt Tân - Phân Hóa Và Hệ Quả   
    
- CHƯƠNG 35:   Chương Kết - Cho Ngày Mai!!!       
                          
TÀI LIỆU

1- Việt Nam: 1945 - 1995 Chiến Tranh,
Tị Nạn Và Bài Học Lịch Sử  759
2- Thương Quá Phận Bèo Người Lính Trận  764
3- Hãy “Chửi” Chính Mình  772
4- Hồi Ức Của Một Người Tù
Không Bị Giam Vào Ngục  777
5- Các Tổ Chức Kháng Chiến Bạn  781
6- Việc Thành Lập Mặt Trận QGTNGPVN  787
7- Việc Yểm Trợ Kháng Chiến Ở Hải Ngoại  804
8- Sự Nghiệp Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh  811
9- Vòng Hoa Gửi Người Phục Quốc! Lê Hồng  828
10- Việt Tân: Lột Xác Hay Thay Áo?  840
11- Một Bức Thư Viết Xong Nhưng Không Gửi  851
12- Đỗ Thông Minh: Người Tìm Đường
13- Ra Mắt Hành Trình Người Đi Cứu Nước
14- 12 Điểm Minh Xác:
Phạm Hoàng Tùng Trả Lời Ông Nguyễn Kim
15- Danh Sách Các Kháng Chiến Quân  868
204 người, có 83 hy sinh 
(trong số đó có 10 người bị MT-VT 
thanh toán?),
25 mất tích, số còn lại bị tù 
từ 3 năm tới chung thân.

Những Tài Liệu Trích Dẫn     883
Lời Bạt Của Nhà Văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc     887
Danh Mục     897
Nhà Xuất Bản Tân Văn     901
       Cảm Nghĩ Bạn Đọc     917 (số trang)


Phạm Hoàng Tùng.