Bất Bạo Động Đồng Nghĩa Với Độc Tài Cộng Sản Muôn Năm! Người Việt Phải Hành Động Để Tự Cứu Mình! Đừng Trông Chờ Bất Kỳ Ai. Blog hoạt động từ ngày 28 tháng 2 năm 2.012

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

Giới Thiệu Phần 1 Và Chương 1 Trong Tác Phẩm Biên Khảo “Nhân Loại Thụ Hình & Tội Ác Độc Tài Cộng Sản - Vết Thương Đau Hằn Sâu Trên Thân Xác Nhân Loại”

PHẦN MỘT
ĐẢNG CỘNG SẢN LIÊN SÔ
ĐẦU NGUỒN GIEO TRUYỀN TỘI ÁC
CHO CÁC ĐỊNH CHẾ XÃ HỘI TRÊN THẾ GIỚI
RẬP KHUÔN THEO HÌNH MẪU LIÊN SÔ

CHƯƠNG 1
BỐI CẢNH LỊCH SỬ
Khởi biên ngày 12 tháng 4 năm 2007

A/ KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ PHONG KIẾN - QUÂN CHỦ NGA
I/ THỜI KỲ THÀNH LẬP XA XƯA
II/ ĐẾ QUỐC MÔNG CỔ THỐNG TRỊ NGA (1237-1480) - SỰ TRỔI DẬY CỦA MOSCOW    
III/ ĐẾ QUỐC NGA
IV/ CỘI NGUỒN CÁC CUỘC CÁCH MẠNG NGA & LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ CHUYÊN CHÍNH CỦA NGA HOÀNG  
V/ CÁCH MẠNG 1905
VI/ ĐỆ NHẤT THẾ CHIẾN
VII/ CÁCH MẠNG THÁNG HAI - 1917
VIII/ NGA HOÀNG THOÁI VỊ     
B/ BÓNG ĐEN QUÂN CHỦ CHUYÊN CHẾ ĐỘC TÔN CHẤM DỨT -  MÀN ĐÊM CỘNG SẢN ĐỘC TÀI CỰC QUYỀN BẠO NGƯỢC BẮT ĐẦU & CỘNG SẢN LỘ DIỆN - CƯỠNG ĐOẠT QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ - GIÀNH VỊ THẾ ĐỘC TÔN         
IX/ ĐẾ QUỐC ĐỨC GIÚP LENIN ĐI VỀ NGA    
X/ LEON TROTSKY TRỞ VỀ NGA
XI/ CUỘC ĐỐI ĐẦU GIỮA SOVIET (SÔ VIẾT) VÀ CHÍNH QUYỀN LÂM THỜI
XII/ HỘI NGHỊ ĐẦU TIÊN CỦA CÁC SÔ VIẾT
XIII/ KỶ LUẬT QUÂN ĐỘI NGA RẠN NỨT
XIV/ CUỘC NỔI DẬY THÁNG 7/1917   
XV/ CHÍNH QUYỀN KERENSKY
XVI/ BIẾN CỐ KORNILOV
XVII/ TROTSKY VÀ HỘI ĐỒNG CÁCH MẠNG QUÂN SỰ
XVIIICÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI” HAY THỰC HIỆN ÂM MƯU TRANH CƯỚP QUYỀN LỰC QUỐC GIA
XIX/ QUÂN ĐỘI CỘNG SẢN DO TROTSKY CHỈ HUY GIẢI TÁN CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ
XX/ CUỘC NỘI CHIẾN Ở NGA SAU CHÍNH BIẾN ĐOẠT QUYỀN NĂM 1917
                                                                    -    & -          

Nhà Biên Soạn: Phạm Hoàng Tùng.